Ideelahing ehk suur, võistluslik ajurünnak sinu meeskonnale 

Kellele ja mille jaoks?

Meie stuudios toimuv 1-2 päevane tõhus ajurünnak meeskonnale, kes vajab olulise väljakutse lahendamiseks uusi ideid.

Ülevaade töökorraldusest

Ideelahingu läbiviimisele eelneb kliendikohtumine lähteülesande ja lahendatava probleemi kokku leppimiseks. Selle alusel koostame detailse pakkumise, aga üldjoontes on tegemist neljast moodulist koosneva ajurünnakuga, mille raames jagame osalejad gruppidesse, kes võistlevad uute kasulike lahenduste loomises. 

Ideelahingu raames paneme osalejaid nii individuaalselt ideid otsima kui ka neid üheskoos edasi arendama. Kogu ülesehitus on mõeldud maksimaalselt praktiline - ei mingit teoreetilist juttu, ainult süsteemne ja struktureeritud ideede otsimine, arendamine ning valimine lähtuvalt eeltöö raames defineeritud väljakutsest. 

Lähenemine põhineb aastate jooksul välja töötatud metoodikal – Nelja rolli mudelil ja Innovatsioonitorul. See jagab mõtlemise protsessi nelja etappi (Vaatleja, Leiutaja, Uurija ja Elluviija) ning forsseerib osalejaid erinevaid mõtlemise viise intensiivselt vahetama.

Eeldused

Ideelahingu õnnestumise kaks peamist eeldust on:
  • Tellija valmidus panustada eeltöösse
  • Osalejate avatud meelelaad, mängulisus ja huumor - on erakordselt oluline, et kõik osalejad tahavad kaasa mõelda ning on valmis pingutama, et uusi võimalusi otsida ja leida. Kaasalohisejad rikuvad moraali ja tapavad loovuse.

Tulemus ja võitja selgitamine

Ideelahingu, nagu iga ajurünnaku, olulisim tulemus on 5-10 tervikliku lahendusidee saamine valitud väljakutsele. 

Selle tulemuseni jõudmiseks on kogu töötoa ülesehitus võistluslik – see lõppeb iga meeskonna poolt 1-2 tervikliku idee esitlemisega ning parima selgitamisega. Parima selgitamiseks on lihtne mehhanism – igal osalejal on 2 kuldraha, mille ta annab ideele, mis talle enim meeldis, sealjuures enda meeskonna ideele anda ei tohi. Suurima kuldrahade hulgaga meeskond on võitja.

Võitja meeskonnale on autasuks nelja rolli postrid – päeva jooksul kasutatud metoodika mänguline kokkuvõte, mis on hea panna kontorisse seinale.


Muud korralduslikud asjad?

Nagu eespool öeldud toimub Ideelahing meie stuudios ning tegemist võib olla ühe- või kahepäevase sündmusega. Eelkõige sõltub see lähteülesandest. Nii või teisiti korraldame me Sinu meeskonna jaoks ka kõik muu vajaliku - toitlustuse, majutuse ja soovi korral vabaajategevused. Teeme kõik selleks, et teie saaksite keskenduda sisulisele tööle!

Mida nüüd edasi teha?

Võta alloleva vormi kaudu ühendust, täpsustame ühiselt Sinu vajaduse ning me teeme omapoolse hinnapakkumise. Siis saad otsustada. Lihtne!
Email again: