Kommenteeri

6 küsimust, mis aitavad teha paremaid otsuseid

Paul Rogers ja Marcia Blenko kirjutasid HBR-is ühe autotootja kaasusest, kus küsiti turundusüksuselt ja tootearendusüksuselt kaks küsimus:
  1. Kelle pädevus on otsustada mis on põhi- ja lisavarustus?
  2. Kelle pädevus on otsustada, mis värvi autosid pakutakse.
Esimesel juhul olid 64% tootearendajatest ja 83% turundajatest kindlad, et nemad otsustavad. Teisel juhul vastavalt 77% ja 61%.

Järeldus? Tegelikult ei teadnud keegi, kes otsustab.

Kuidas Sinu organisatsioonis on? Kes otsustab? Kas kõik arvavad nii nagu Sina?

Pakume allpool välja küsimustiku, mida iga juht saab oma meeskonnaga kasutada otsustamisprotsessi hindamiseks.

Võtke luubi alla näiteks kolm viimast kaalukat otsust ning arutage:
  1. Kas oli mitu alternatiivi, mille vahel valida ning kes need pakkus?
  2. Kas otsus põhines asjakohastel faktidel ja kellelt see sisend tuli?
  3. Kes tegi otsuse ning kas otsustamisesse ja elluviimisesse olid kaasatud õiged inimesed?
  4. Kas otsus oli õige? Kui ei olnud, siis kas teate, miks?
  5. Kas otsustasite piisavalt kiirelt?
  6. Kas otsustatud asjad said hästi ellu viidud? Kes oli vastutav elluviimise eest?
Arutage läbi ja pange kirja. Looge sellest harjumus. Aeg-ajalt erinevate arutelude tulemusi kõrvutades võivad hakata silma paistma mustrid ehk tüüpvead, mida ikka ja jälle teete.

Lisa kommentaar

Email again: