Kommenteeri

Kuidas otsida uut äri?

Kuidas kasutada Osterwalderi ärimudeli lõuendit uute ärimudelite otsimiseks? Kuidas üldse avastada see hetk kui on mudelit vaja uuendada? Allpool pakun välja kaheksa küsimust, mida ärimudeli uuendamise töötoas kasutame:

  • Milline on tänane ärimudel ehk kuidas ning mis väärtust me täna oma sihtgruppidele pakume? Mis on selles unikaalset? Mis on peamised draiverid iga sihtgrupi jaoks ning kas ja mis tingimustel võivad need ajas muutuda?

  • Mis on meie tänase ärimudeli jaoks kõige suurem oht? Mis tingimustel see oht realiseerub? Kui reaalseks ohuks me seda peame?

  • Kas tänasel ärimudelil on üks tuluallikas või mitu? Miks see on nii kujunenud ja kas on mõistlik senisel moel jätkata? Milliseid tulumudeleid võiksime veel uurida ja analüüsida?

  • Kuidas iga meie sihtgrupp tajub meie poolt pakutavat väärtust? Kas meie nägemus on sellega kooskõlas? Kui ei ole kooskõlas, siis millised on peamised erinevused ning mis on nende põhjused?

  • Kas märkame sihtgrupi käitumisharjumustes ja/või väärtushinnangutes muutusi, mis võiks mõjutada meie väärtuse loomise süsteemi?

  • Millised on iga meie sihtgrupi seni avastamata vajadused? Kas meie saaksime neid vajadusi rahuldada? Kas ja kuidas mõjutavad eespool avastatud muutused käitumisharjumustes ja/või väärtushinnangutes neid avastamata vajadusi?

  • Milliseid uusi ärimudeleid võiksime eelneva analüüsi põhjal luua? Milles seisnevad nende peamised erinevused?

  • Millised on senise ja iga uue ärimudeli tugevused ja nõrkused?


Eelnevat ei maksa võtta ankeedina, kus on eesmärgiks vastata kõik küsimused kiirelt ära. Pigem tuleb iga punkti vaadata kui ajurünnaku teemat, kus võetakse aega, süvenetakse ning jagatakse üksteisega mis-oleks-kui stsenaariumeid ja lugusid elust enesest. See peaks olema pingevaba olemine, kus on aega mõtisklusteks ning sisekaemuse otsimiseks. Kui lähtuda "ankeedilikult", siis olete seniste parimate praktikate lõksus ning uusi võimalusi näha on keeruline.

Veidi põhjalikumal kujul on see kõik kirjas ka allolevatel slaididel. Võta ja kasuta oma meeskonnas!

Lisa kommentaar

Email again: