Kommenteeri

Kuidas parandada otsuste kvaliteeti?

otsustamine
Juhina on otsustamine su kõige olulisem töö ning ka kõige riskantsem - iga vale otsus võib saatuslikuks saada. Aga kust tulevad valed otsused ning kuidas parandada otsuste kvaliteeti?

Üks on selge - keegi ei tee halbasid otsuseid sihilikult. Enamasti on põhjuseks kas puudulik info või info vale tõlgendamine - mõtle kasvõi erinevatele tajuvigadele, millest ka varem oleme kirjutanud. Siin aga pakume lihtsa ja kiirelt rakendatava metoodika otsuste kvaliteedi parandamiseks.

Kuidas sina otsustad? Kui olete nagu enamus organisatsioone, siis toetud juhina üsna palju oma meeskonna poolt kogutud infole ja koostatud analüüsile. Selle pealt panete erinevad variandid lauale ning enamasti arutate koos läbi, mis on erinevate variantide nõrkused ja tugevused. Mõnigi kord tekib erinevaid nägemusi - ühed pooldavad üht ja teised teist lahendust. Sel juhul kaitsevad mõlemad enda arvates parimat lahendust ning proovivad välja tuua konkureeriva lahenduse nõrkuseid.

On tuttav? Usun, et on. Kuidas siit edasi minna?

Otsuste kvaliteedi tõstmiseks soovitab Harvardi professor David A. Garvin panna debati fookuse teise kohta - esmalt peaks vaidlema ainult eelduste ja faktide üle ning mitte vaidlema selle üle, mis lahendus ühe või teise oletuste ja faktide komplekti pealt leitakse ja valitakse.

Garvin on veendunud, et kui meeskond avatud pilguga hindab lahendusideede aluseks olevaid oletusi ja fakte, siis tekkiva diskussiooni ning valede oletuste ellimineerimise ja õigete lisamise kaudu paraneb alginfo kvaliteet. Selle tulemusel paraneb hüppeliselt ka otsuste kvaliteet.

Kuidas seda teha?
 • Jagage otsustamisel osalev meeskond kahte gruppi. Grupp A sõnastab otsustamise jaoks oma ettepaneku, kus toob välja:
  • oma soovituse,
  • kasutatud oletused,
  • toetavad faktid.

 • Lahendust presenteeritakse grupile B või edastatakse kirjalikult.
Grupil B on kaks võimalust (kumb nendest valitakse tuleks muidugi alguses kokku leppida, mitte sellel hetkel siin):
 • Võimalus #1:
  • grupp B genereerib ühe või mitu alternatiivset ettepanekut, mis sisaldavad samasid punkte kui A esitatud ettepanek,
  • grupid saavad kokku ja arutavad esmalt läbi kõikide plaanide loomiseks kasutatud oletused ja faktid ning panevad nendest kokku tervikpildi,
  • selle baasilt valitakse välja parim lahendus või töötatakse kohapeal välja uus lahendus.

 • Võimalus #2:
  • esitatud plaani aluseks olevad oletused ja faktid töötatakse läbi ning proovitakse leida üles nende nõrgad kohad,
  • konstruktiivne kriitika presenteeritakse grupile A või edastatakse kirjalikult,
  • arvestades esitatud kriitikat arendab grupp A oma algset ettepanekut edasi,
  • jätkatakse kriitika-arendamine-kriitika-arendamine tsüklit kuni jõutakse ühise seisukohani oletuste ja faktide osas,
  • selle baasilt pannakse kokku parim lahendus - selline, mis on mõlema grupi arvates hea
Proovige!

Lisa kommentaar

Email again: